Hvorfor er medarbejdertrivsel og onboardingprocesser så vigtigt?

I er verden hvor det hele handler om bundlinje, kan man ofte komme til at glemme de lidt blødere værdier. Det hele handler om vækst og overskud, og hvem har så tid til at bekymre sig om hvordan Peter går og har det i sin dagligdag. Det har bare rigtig meget at gøre med bundlinjen, når man taler om medarbejdertrivsel. Sygefravær og nye ansættelser koster mange mange penge.

Men lad os starte et andet sted… Mange udtaler sig generaliserende på andres vegne. “hvis jeg kan , så kan du også” er en sætning jeg selv er stødt på for nyligt. Eller “man kan da bare lige” kan man også blive mødt af, af kolleger og ikke mindst sine chefer.

Det er bare sådan, at man aldrig kan sætte sig selv 100% i den andens sted. Det er umuligt at føle den andens følelser, man har ikke samme oplevede erfaring og individuelle forudsætning for overskud. Så faktisk er det slet ikke sikkert, at man kan det samme. Hvad der er nemt for Pia, kan være helt umuligt for Mogens. Den oplevelse den enkelte sidder med, er helt unik og kan ikke overføres til den andens oplevede verden. Og hvorfor er det så vigtigt for managere og ledere at forstå dette aspekt?

Jo ser du, hvis man som medarbejder har en følelse af ikke at trives i sit job, man føler sig måske ikke forstået og værdsat, og er der ikke rum og tid til at man kan få etableret en god kontakt til sin leder, går det den gale vej. En følelse af mistillid, og at man ikke er tryg kan sætte sig fast i krop og sind. Disse negative følelser, der følger med medarbejderen, vil avle flere negative følelser, der leder til mindre overskud og går ud over arbejdsmoralen. Så hvis Mette går og føler sådan her hver dag på sin arbejdsplads – er det så hende der springer til, når det hele brænder på, og der skal gives en ekstra skalle? Nej næppe.

Vi skal løfte i flok, spille hinanden gode og være hinandens livliner.

En god arbejdsmiljøpolitik og ikke mindst en god onboardingprocess er en vigtig brik i at fastholde sine medarbejdere. Den ekstra tid og de ressourcer der går til arbejdsmiljø og onboarding er godt givet ud i sidste ende, når det får dine medarbejdere til at føle sig som en del af en større mening. Det vil højne trivslen og skabe bedre resultater – dermed giver det værdi for hele organisationen.

God ledelse skaber udvikling og mulighed for værdiforøgelse over hele linjen.

Jeg har på tidligere arbejdspladser oplevet gode tiltag ift. at tage imod nye ansatte. Her er muligheder for mentorordning og man får tildelt en ‘buddy’ ved opstart. Helt simple og værdifulde tiltag som at blive sat ind i virksomhedskulturen, blive budt velkommen ved frokostbordet, og at du har en at henvende dig til ved udfordringer og tvivlssituationer, giver en følelse af at blive budt velkommen på holdet. Din buddy er din go-to-guy og er med til at vidensdele. Den ekstra værdi der skabes i det fortrolige rum, kan du ikke læse dig til. Værdien bliver en del af den oplevede erfaring og skaber grobund for personlig og ikke mindst faglig udvikling i en produktiv retning.

Så. – ved at sikre medarbejdertrivsel, der bidrager til gode resultater og en høj arbejdsmoral, sikrer vi vækst og forøger værdien i organisationen.